Użytkownicy

Logowanie

Logowanie do systemu CMS dostępne jest pod adresem https://TWOJA_NAZWA.atomerp.pl/

Aby zalogować się do systemu należy podać email i hasło


Portal wsparcia użytkowników

Celem usprawnienia obsługi zgłoszeń (zapytań, błędów, itp) związanych z utrzymaniem systemu Atom ERP pod poniższym adresem udostępniamy portal wsparcia klienta:

httttps://suppatomort.atomerp.pl

Aktualnie w portalu dostępny jest tylko moduł zgłoszeń (ticketów), ale docelowo planujemy rozbudowywać o kolejne funkcjonalności.

Jest to też preferowany kanał zgłaszania do nas wszelkich problemów i zapytań, który traktujemy priorytetowo.

Instrukcja:

 1. Zakładamy możliwie jedno zgłoszenie na jeden problem, chyba, że kilka drobnych problemów dotyczy jednego tematu. 
 2. Zgłoszeniu można nadać priorytet:- niski - problem nie mający wpływu na bieżącą pracę, lub o charakterze przejściowym- normalny - problem w pewnym stopniu utrudniający optymalną pracę- wysoki - istotny problem, znaczne utrudnienie w pracy systemu- krytyczny - problem uniemożliwiający korzystanie z systemu 
 3. W ramach zgłoszeń można prowadzić dyskusje (komentować), dołączać załączniki, wiązać z innymi zgłoszeniami. Działają też powiadomienia e-mail wysyłane przez system o wszystkich zdarzeniach związanych z danym zgłoszeniem. 
 4. Zgłoszenia oznaczone przez support jako płatne podlegają rozliczeniu po zakończeniu miesiąca

Zgłoszenia funkcjonują wg następującego obiegu:

 • nowe - status zaraz po utworzeniu
 • analiza - status ustawiany przez support po przyjęciu zgłoszenia
 • oczekuje na akceptacje - status ustawiany przez support w sytuacji, gdy przedstawione rozwiązanie wymaga akceptacji klienta, np. związane jest z dodatkowym kosztem. Oczekujemy w tym momencie na akceptację - przełączenie przez klienta zgłoszenia do kolejnego etapu - realizacji
 • realizacja - oznacza, że zgłoszenie jest aktualnie realizowane
 • zamknięte - status ustawiany po zakończeniu realizacji. Klient ma możliwość ponownie otworzyć zgłoszenie (przywracając jego status do realizacji) w momencie gdy wynik nie jest satysfakcjonujący

Konfiguracja konta użytkownika

Aby przejść do listy użytkowników należy w górnej belce wybrać ikonę ustawień a następnie odnaleźć ikonę "użytkownicy".

 • Konta są zakładane przez administratora.
 • Pierwsze konto administratora zostało przekazane, kolejne konta można zakładać w panelu zarządzania stroną, w zakładce użytkownicy
 • Na stronie edycji konta można także przypisać do użytkownika numer telefonu czy zamieścić opis (na użytek wewnętrzny)
 • Role użytkownika kształtują jego uprawnienia - można wybrać kilka ról - użytkownik otrzyma uprawnienia wynikające z każdej z nich. Lista dostępnych ról zależy od wdrożonych modułów i ustaleń wdrożeniowych, istnieje możliwość skonfigurowania w systemie dowolnych ról. 
 • Kanały powiadomień - zaznaczanie opcji "e-mail" powoduje, ze użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia na swój adres e-mail 
 • E-mail z podsumowaniem dnia oznacza, że użytkownik otrzyma na swój adres jedną wiadomość podsumowującą całodzienne aktywności, które go dotyczyły


Blokowanie i odblokowywanie kont

Po 4 nieudanych próbach logowania konto użytkownika zostanie zablokowane a zdjęcie blokady możliwe jest po interwencji administratora. Może on, w menu kontekstowym w rejestrze użytkowników użyć akcji “odblokuj”.


Hasła, zmiana hasła, bezpieczeństwo

 • Osoba która zapomniała hasła do systemu, musi skontaktować się z administratorem w celu ustawienia nowego hasła
 • Utworzenie konta wymaga nadania kontu bezpiecznego hasła, za bezpieczne hasło uważa się hasło, które ma od 8 do 70 znaków oraz 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny
 • Minimalna długość hasła w systemie to 8 znaków
 • Zalogowany użytkownik może zmienić swoje hasło, wybierając na górnej belce pozycję "Twoje dane" i podając nowe hasło

Dezaktywacja zamiast usuwania konta

Atom gromadzi mnóstwo informacji historycznych, związanych z działaniami użytkowników (pełna historia ich działań), dlatego nie jest zalecane usuwanie kont użytkowników, np w przypadku zwolnienia pracownika. W takim przypadku należy w powiązanym koncie usunąć uprawnienia i odznaczyć opcję "aktywny". Tym sposobem zachowujemy użytkownika i jego historię, jednocześnie blokując mu dalszy dostęp do systemu. 

Jeśli osoba jest zwalniana, należy zaznaczyć pole "oznaczony do wylogowania" - zaznaczenie tego pola spowoduje, że podczas jej najbliższej aktywności w systemie (bo może być aktualnie zalogowana) zostanie ona wylogowana z systemu, co w połączeniu z dezaktywacją konta odetnie jej natychmiast dostęp do systemu.


Konfiguracja wyświetlania dla osób z wadą wzroku

 • Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące wielkości czcionek i kontrastu (zgodnie z dyrektywą WCAG)
 • Ustawienia dostępności nie są widoczne dla nikogo, poza użytkownikiem, administrator nie może ich zmienić
 • Zmiana wielkości czcionki ekranowej pozwala na zwiększenie rozmiaru tekstu na ekranie
 • Zmiana kontrastu na wysoki, powoduje włączenie wersji bez odcieni szarości - tylko czerń i biel
 • Domyślnie stosowany jest kontrast tzw niski, nie męczący oczu, z subtelnymi cieniami


Indywidualne konto poczty wychodzącej

Każdy użytkownik systemu, gdy aktywny jest moduł komunikacji, może ustawić własne dane poczty wychodzącej tak, by każdy z maili wychodzących z jego inicjatywy był wysyłany z jego własnego konta. W tym celu należy podać dane w oknie edycji danego użytkownika. 

 • nazwa - np. nazwa firmy - taka nazwa pokaże się odbiorcy maila
 • email - adres email, np.: kontakt@atomerp.pl
 • serwer, np. smtp.atomerp.pl - adres serwera poczty
 • port, np. 587 dla SSL
 • domena, np. atomerp.pl
 • login, zazwyczaj loginem jest adres email, czyli np. kontakt@atomerp.pl
 • hasło - hasło trzeba podawać przy każdej zmianie ustawień
 • SSL - zaznaczamy jeśli serwer poczty obsługuje bezpieczne połączenia (praktycznie zawsze)
 • stopka - umożliwia zdefiniowanie stopki, dołączanej do każdej wiadomości wysyłanej z tego konta

Zdefiniowanie kont osobistych dla wszystkich pracowników nie zwalnia z obowiązku konfiguracji konta domyślnego, z którego korzysta np. automatyczny system powiadamiający. Więcej na ten temat we wpisie konfiguracja poczty wychodzacej


Rejestr logowań

 • W sekcji ustawienia dostępna jest pozycja "logowania", która pozwala śledzić logowania i ich źródła. 
 • Logowanie to proces uzyskania dostępu poprzez podanie loginu i hasła, a nie wejście do systemu. 
 • Po zalogowaniu użytkownik może być aktywny przez dłuższy czas i wchodzić do systemu wielokrotnie.