Rejestr logowań

Rejestr logowań

  • W sekcji ustawienia dostępna jest pozycja "logowania", która pozwala śledzić logowania i ich źródła. 
  • Logowanie to proces uzyskania dostępu poprzez podanie loginu i hasła, a nie wejście do systemu. 
  • Po zalogowaniu użytkownik może być aktywny przez dłuższy czas i wchodzić do systemu wielokrotnie. 

Użytkownicy

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: