Zlecenie - wysyłka wiadomości z karty przeglądu

Zlecenie - wysyłka wiadomości z karty przeglądu

Zlecenie - wysyłka wiadomości z karty przeglądu

Szablony powiązane ze zleceniami mogą dotyczyć wydruków, co zostało opisane w osobnym temacie, jak i wiadomości. Zlecenie transportowe, jak wiele innych obiektów w systemie Atom ERP, posiada w widoku szczegółów zakładkę “przegląd”. Jest to podstrona, która pokazuje historię zmian zlecenia, wewnętrzną dyskusję związaną z realizacją zlecenia (komentarze) jak i wiadomości wysyłane do stron zlecenia.

Z karty przeglądu można wysyłać wiadomości e-mail i SMS (jeśli system ma taką integrację wykupioną) do:

  • przewoźnika
  • klienta
  • spedytora

o ile posiadają oni przypisany adres e-mail czy numer telefonu

Podobnie jak w szablonach wydruków, w szablonach wiadomości również można używać metatagów języka Liquid https://shopify.github.io/liquid/, które w systemie Atom ERP pozwalają na dostęp do wszystkich atrybutów zlecenia i powiązanych z nim kontaktów (i nie tylko)

Szablony wiadomości e-mail mają dodatkową możliwość, by powiązać z nimi domyślny plik załącznika. Przykładowo, szablon wiadomości z potwierdzeniem zlecenia może zawierać załącznik z regulaminem świadczenia usługi czy wymaganiami wobec przewoźnika. Takie załącznik będzie domyślnie dołączany do wiadomości, a oprócz niego do wiadomości e-mail można dołączyć dowolny z wydruków w postaci załącznika w formacie PDF. Przykładowo, szablon wiadomości zawiera załącznik z regulaminem, a w systemie są dostępne 3 rodzaje wydruku zlecenia, to podczas wysyłania wiadomości z karty przeglądu zlecenia, do wyboru będą 4 załączniki - ten z szablonu, domyślnie wybrany, i 3 załączniki PDF odpowiadające różnym wydrukom - do wyboru.

Analogicznie do szablonów wiadomości e-mail funkcjonują szablony wiadomości SMS, jedynie nie są w nich obsługiwane załączniki, a treść powinna być możliwie krótka. Długie SMSy zostaną podzielone na wiele mniejszych wiadomości co zwiększy koszt wysyłki.


Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: