Zlecenie - fakturowanie i rejestrowanie kosztów

Zlecenie - fakturowanie i rejestrowanie kosztów

Zlecenie - fakturowanie i rejestrowanie kosztów

System Atom ERP zapewnia wsparcie w procesach rejestrowania kosztów zlecenia (od przewoźnika) czy fakturowania klienta za wykonaną usługę. Informacje o cenie za fracht, jaką ostatecznie ma zapłacić klient, czy koszcie transportu za jaki przewoźnik zgodził się wykonać usługę są od początku wprowadzone w zleceniu. Podobnie jest ze wskazaniem przewoźnika i klienta. Dlatego wystawienie faktury klientowi, po zakończonej realizacji (faktura VAT) lub przed nią (faktura proforma lub zaliczkowa) sprowadza się do wyboru w boxie “faktury” właściwego rodzaju dokumentu. Box ten jest dostępny w karcie szczegółów zlecenia w prawej kolumnie, pod danymi klienta i przewoźnika. Wybierając wystawienie faktury VAT czy dodanie kosztowej faktury system samodzielnie uzupełni większość, jak nie wszystkie, potrzebne pozycje na podstawie posiadanych danych.

Kwoty podane w zleceniu (za fracht czy koszt przewozu) są traktowane jako kwoty netto (bez podatku VAT). Stawka VAT na wystawianych czy rejestrowanych fakturach podpowiada się domyślna, a za domyślność stawki odpowiada jej kolejność na liście stawek VAT, która jest dostępna z ekranu ustawień. Można więc, w razie potrzeby, w ustawieniach stawek VAT jako domyślną wskazać stawkę NP z cechami “nie podlega opodatkowaniu” oraz “odwrotne obciążenie”. Użycie stawki z cechą “odwrotne obciążenie” spowoduje dodanie na wydruku faktury sprzedażowej stosownego oznaczenia.

W systemie Atom ERP możliwe jest wystawianie i rejestrowanie faktur z terminem płatności zależnym od daty wpływu do odbiorcy, co jest jednym ze specyficznych wymogów branży TSL. Oczywiście faktury z terminem zależnym od daty wystawienia są także dostępne.

Atom ERP wspiera także faktury dwuwalutowe, na których informacje o kwocie do zapłaty są podane w dwóch walutach. Standardowa faktura wystawiana jest w jednej wybranej walucie, krajowej lub obcej. Jeśli jest w walucie obcej, to na jej wydruku dodawane są informacje o kursie waluty z dnia poprzedzającego wystawienie, po którym dokonane zostało wyliczenie stawki podatku VAT. Taką fakturę należy uregulować w walucie faktury (i tylko takie płatności system pozwala rejestrować). Jeśli jednak podczas wystawiania/rejestrowania faktury zostanie wskazana waluta alternatywna, to taka faktura posiada dwie pełnoprawne metody zapłaty -w obu wskazanych walutach lub w dowolnej kombinacji tych kwot.

System Atom ERP umożliwia także obsługę płatności podzielonej - wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole przy jednej z pozycji faktury, a system doda oznaczenia na wydruku a w przypadku kosztu będzie pilnował płatności zgodnie z zasadami Split Payment.

Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: