Zlecenia transportowe - klient, weryfikacja, dane

Zlecenia transportowe - klient, weryfikacja, dane

Zlecenia transportowe - klient, weryfikacja, dane

Zlecenie jest powiązane m.in. z klientem, czyli podmiotem, który zleca transport towarów. Rejestrując zlecenie w systemie można podać:

  • numer zlecenia otrzymanego od klienta
  • wynegocjowaną za fracht kwotę netto
  • warunki płatności ustalone z klientem - dostępne są terminy płatności liczone od daty wystawienia lub otrzymania faktury

System Atom ERP pozwala prowadzić w rejestrze kontaktów weryfikację klientów. Każdy klient po powiązany status weryfikacji - zweryfikowano pozytywnie, negatywnie lub nie zweryfikowano/weryfikacja nieaktualna. Weryfikacja jest uznaniowa, np. na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających płynność finansową, posiadane ubezpieczenia itd. Ustawienie klientowi statusu jest wiążące przez konfigurowalny dla wdrożenia okres czasu, przykładowo może ono być ważne 61 dni, i po tym czasie status pozytywnej weryfikacji zamieni się w brak weryfikacji.

Na etapie wdrożenia i konfigurowania ról użytkowników systemu Atom ERP (admin, spedytor, handlowiec itp) można ustalić, że użytkownicy z rolami innymi niż administrator nie mogą tworzyć zleceń dla klientów bez pozytywnej weryfikacji.

Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: