Tworzenie zleceń - trasa, bilansowanie ładunków

Tworzenie zleceń - trasa, bilansowanie ładunków

Tworzenie zleceń - trasa, bilansowanie ładunków

Podstawą zlecenia jest transport towarów do wykonania. Najprostszy transport składa się z jednego załadunku i jednego wyładunku, ale kombinacji załadunków i wyładunków może być dowolna liczba. Kluczowe jest jednak, by ilość załadowanych towarów była zbilansowana tymi rozładowanymi na trasie. System pilnuje aby każdy towar (wg pola nazwa) został rozładowany w takiej ilości i jednostce miary w jakiej został załadowany. Jeśli załadujemy 2 palety w 1-szym punkcie trasy, a w dwóch kolejnych rozładujemy po jednej, to całe zlecenie się zbilansuje. Jeśli jednak gdzieś załadujemy 2 palety, a w innym miejscu będziemy chcieli rozładować 3, to system wskaże błąd.

Trasa i załadunki/rozładunki dotyczą jednego przewoźnika i jednego klienta - jeśli jedno zlecenie dla przewoźnika dotyczy dwóch klientów (na ciężarówkę trafiają towary dwóch klientów) - w takim przypadku w systemie będą widniały dwa osobne zlecenia. Analogicznie, jeśli jedno zlecenie klienta realizowane jest przez 2 spedytorów (transport dwóch koparek na platformach od dwóch przewoźników) to wtedy także należy do systemu wprowadzić dwa osobne zlecenia. Takie zlecenia można dla lepszej czytelności powiązać z karty szczegółów za pomocą boxa “powiązane”.

Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: