Tworzenie zleceń - przewoźnik, ustalenia

Tworzenie zleceń - przewoźnik, ustalenia

Tworzenie zleceń - przewoźnik, ustalenia

Zlecenie obejmuje obydwie podstawowe strony koordynowanego transportu. Pierwszą stanowił klient, drugą stroną jest przewoźnik, czyli firm wykonująca transport. Podobnie jak w przypadku klient, w części związanej z przewoźnikiem można zamieścić informacje o koszcie transportu i warunkach płatności.

Różnica pomiędzy wynegocjowanym z klientem frachtem a ustalonym z przewoźnikiem kosztem zlecenia stanowić będzie zysk ze zlecenia.

Jeśli jedno zlecenie otrzymane od klienta realizowane jest przez więcej niż jednego przewoźnika, należy do systemu wprowadzić wiele zleceń, z podaniem wspólnego numeru zlecenia od klienta. Takie zlecenia można powiązać ze sobą za pomocą boxu “powiązane” w kwarcie szczegółów zlecenia.

Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: