Rozliczenie transportu - podsumowania dla spedytorów

Rozliczenie transportu - podsumowania dla spedytorów

Rozliczenie transportu - podsumowania dla spedytorów

Zakładka spedytorzy w rozliczeniu przelicza zgromadzone zlecenia w odniesieniu do spedytorów, którzy je obsługiwali. Powstaje wyliczenie dla każdego użytkownika systemu, jaki zysk został wypracowany dzięki jego zleceniom. Zysk jest liczony w poszczególnych walutach, a także przeliczony na walutę krajową po średnim kursie.

Średni kurs liczony jest według zasad:

  • dla każdego dnia w rozliczanym okresie szukany jest kurs NBP opublikowany tego dnia
  • analizowane są tylko kursy faktycznie opublikowane tego dnia (w przypadku sobót, niedziel i świąt obowiązuje kurs z dnia poprzedniego, nie ma publikacji kursu), więc w uproszczeniu zliczane są w typowym tygodniu kursy publikowane od poniedziałku do piątku
  • ze wszystkich tak zgromadzonych kursów wyliczana jest średnia
  • w średniej są brane kursy z każdego dnia okresu, bez względu na to, czy w danym dniu są czy nie ma zarejestrowane zlecenia, podobnie ilość i wartość zleceń w danych dniach (po danym kursie) nie ma wpływu na średni kurs waluty

Zakładka “podsumowanie” w rozliczeniu zawiera dane zebrane ze zleceń, już bez podziału na spedytorów, zachowany został jedynie podział na waluty, ale i tu wyliczony jest zysk w walucie krajowej po przeliczeniu wg kursu średniego.

Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: