Rozliczenie transportu - gotowość zleceń

Rozliczenie transportu - gotowość zleceń

Rozliczenie transportu - gotowość zleceń

Do rozliczenia brane są wszystkie zlecenia, które spełniają określone w rozliczeniu zasady filtrowania według daty (data zlecenia czy ostatniego rozładunku, zakres tych dat). Niektóre zlecenia w momencie rozliczenia nie będą jeszcze posiadały statusu “zakończone”, takie zlecenia będą widoczne w liście zleceń jako niegotowe, ponieważ w tych zleceniach mogą nastąpić korekty wartości.

Dopóki wszystkie zlecenia nie będą gotowe (zakończone), nie będzie możliwości zmiany statusu rozliczenia ze szkicu na zapisane.

Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: