Rozliczenie transportu

Rozliczenie transportu

Mechanizm rozliczenia to podsumowanie zleceń w zadanym okresie, aby umożliwić analizę wkładu spedytorów w finalny wynik firmy. Kluczowym aspektem jest to wspomniany okres. Okres można bowiem, zależnie od własnych upodobań, przyjętych założeń itp traktować na dwa sposoby:

  • analizujemy zlecenia wprowadzone do systemu w badanym okresie - czyli o wyborze do podsumowania decyduje data zlecenia,
  • analizujemy zlecenia na podstawie daty ostatniego rozładunku, czy do podsumowania brane są te zlecenia, które się w danym okresie się zakończyły.

Obydwa podejścia są wspierane przez system, można ich także używać równolegle, zależnie od potrzeb, ważne tylko by nie porównywać ze sobą okresów rozliczanych różnymi sposobami, bo wartość takiej analizy będzie obniżona.

Okresy rozliczeniowe mogą być dowolne - tygodniowe, miesięczne bądź dłuższe - zależy to od potrzeb firmy i wewnętrznych regulaminów i ustaleń. Można analizować na bieżąco tygodniowe okresy, a na koniec miesiąca analizować osobnym rozliczeniem cały miniony miesiąc.

Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: