Raport - Udział spedytora w zysku

Raport - Udział spedytora w zysku

Raport - Udział spedytora w zysku

Ten raport pozwala zweryfikować skuteczność spedytorów i działa na zasadzie zbliżonej do raportu udziału klientów w zyskach. Pokazuje, jaki procent zleceń przypada na każdego ze spedytorów, a także jaki z niego wynika udział w ogółem wypracowanych zyskach. Analogicznie do klientów, spedytor który ma 20% wszystkich zleceń, może odpowiadać za 10% lub 30% wypracowanego przez wszystkich zysku. Dopiero połączenie tych 2 wartości (aktywności i rentowności) daje obraz prawdziwej skuteczności.

Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: