Raport - Udział klienta w zleceniach

Raport - Udział klienta w zleceniach

Raport - Udział klienta w zleceniach

W zakładce raporty w głównym menu znajduje się odwołanie do listy dostępnych raportów. Część z nich związana jest z modułem transportowym. Jednym z nich jest raport udziału klient w zleceniach. Raport ten pozwala wskazać 20 klientów z największą ilością zleceń w analizowanym okresie czasu. Uzyskuje się w ten sposób informację, którzy klienci mogą być uznani za kluczowych dla firmy. Jednak nie tylko ilość zleceń ma znaczenie. Raport pozwala porównać, jaki zysk wygenerował każdy z klientów i jaki jest jego udział w całości zysku.

Przykładowo, jeden z klientów może mieć wiele słabo rentownych zleceń, inni mniej, ale znacznie bardziej rentownych. Wskaźnik procentowego zysku będzie w tym drugim przypadku znacznie wyższy, a co za tym idzie klient z mniejszą ilością zleceń może mieć dla firmy większą wartość, niż ten z dużą ilością.

Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: