Raport - Średni zysk na zlecenie transportowe

Raport - Średni zysk na zlecenie transportowe

Raport - Średni zysk na zlecenie transportowe

Raport średniego zysku na zlecenie analizuje jak w czasie rozkładają się takie wskaźniki jak liczba zleceń, wartość frachtu czy zysku, wartość średniego zysku na zlecenie. Dzięki temu widać, jak zmienia się nie tylko sumaryczne ilość zleceń w okresie, ale przede wszystkim jak zmienia się ich średnia wartość. Malejąca liczba zleceń przy wzroście średniego zysku ze zlecenia może być pożądanym efektem np. optymalizacji poprzez odrzucenie mniej zyskownych źródeł zleceń i skupienie się na tych o większej rentowności. Dane te można analizować w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych a także dla jednego wybranego klienta lub wszystkich zleceń ogółem.

Transport Logistyka Spedycja

Baza wiedzy

Lista modułów i tematów głównych bazy wiedzy: