Wysyłka dokumentów i faktur pocztą

Wysyłka dokumentów i faktur pocztą

System Atom ERP automatyzuje wiele czasochłonnych procesów biznesowych, w tym wysyłkę dokumentów. Integracja oprogramowania z firmą kurierską lub Pocztą Polską pozwala na korzystanie z usług w niższej cenie i sprawną koordynację działań.

Wysyłka dokumentów i faktur pocztą

Wysyłka dokumentów i faktur pocztą

System Atom ERP automatyzuje wiele czasochłonnych procesów biznesowych, w tym wysyłkę dokumentów. Integracja oprogramowania z firmą kurierską lub Pocztą Polską pozwala na korzystanie z usług w niższej cenie i sprawną koordynację działań.

Organizacja wysyłki dokumentów kurierem przy użyciu systemu Atom ERP

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, wiąże się w dużej mierze z prowadzeniem dokumentacji pracowników i klientów. System Atom ERP automatyzuje wiele czasochłonnych procesów biznesowych, w tym wysyłkę dokumentów. Integracja oprogramowania z firmą kurierską lub Pocztą Polską pozwala na korzystanie z usług w niższej cenie i sprawną koordynację działań. Płatność jest uiszczana jednej firmie, co ułatwia comiesięczne rozliczanie za zlecone wysyłki.

System przewiduje współpracę z firmą kurierską InPost lub Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej, a obsługa innych firm może zostać dodana do Atom ERP na życzenie Klienta. W oprogramowaniu istnieje możliwość nałożenia limitów na dostępność usług kurierskich dla użytkowników systemu.

Działanie firm takich jak agencje pracy często bazuje na zatrudnianiu pracowników, pochodzących z całego kraju. Jeśli umowa jest zawierana na odległość, musi zostać dostarczona do zatrudnionej osoby, a następnie podpisana kopia powinna wrócić do siedziby firmy. Atom ERP przyspiesza ten proces. Na podstawie zebranych w systemie danych pracownika lub kontrahenta – zostanie automatycznie wygenerowana etykieta adresowa. Tworzona jest podczas zamawiania transportu kurierskiego za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli umowa ma zostać wysłana przez paczkomat, należy jedynie wskazać odpowiednią lokalizację na mapie.

Odsyłanie podpisanych dokumentów do firmy również jest znacząco ułatwione. W systemie można wygenerować kod do skrzynki w paczkomacie, za pomocą którego pracownik wysyła kopertę z umową. Korzystając z tej funkcji, nie trzeba nawet drukować etykiety adresowej, co znacznie usprawnia proces. Podobnie jest w przypadku, gdy dokumenty są dostarczane pomiędzy oddalonymi od siebie oddziałami firmy. Atom ERP – poza paczkomatami – obsługuje przesyłanie dokumentów za pomocą kuriera.

Śledzenie przesyłek i aktualizacja statusu dokumentu

Kompleksowa obsługa wysyłki dokumentów za pomocą Atom ERP obejmuje śledzenie przesyłek. Dostarczenie faktury lub umowy skutkuje zmianą statusu dokumentu w systemie. Niektóre z faktur mają przypisany termin płatności, ważny określoną ilość dni od momentu dostarczenia do kontrahenta. Aktualizowanie statusów dokumentów pomaga więc w kontroli płatności.

W ramach modułu organizującego wysyłkę dokumentów, Atom ERP zapewnia zebrane w jednym miejscu, przejrzyste informacje o zamawianych wysyłkach. Kompleksowa obsługa obejmuje automatyczne pobieranie danych adresowych, zlecanie wysyłki dowolnym sposobem oraz nadawanie statusów dla statuowanie dokumentów.