CRM, komunikacja e-mail i SMS

CRM: komunikacja e-mail i SMS

Oprogramowanie Atom ERP jako wsparcie sprzedaży i skuteczny kanał budowania relacji biznesowych (CRM, komunikacja e-mail i SMS)

System Atom ERP wspomaga działalność firmy na wiele sposobów za sprawą dobrania i wdrożenia funkcjonalnych elementów oprogramowania. Jednym z nich jest segment budowania relacji biznesowych oraz współpracujący z nim moduł wsparcia sprzedaży CRM. Te ściśle powiązane ze sobą części Atom ERP znacznie ułatwiają długotrwały i kosztowny proces, jakim jest rozwijanie i utrzymywanie kontaktów.

Ułatwiony dostęp do kontaktów i przemyślana nawigacja w systemie

Komunikacja firmy z zewnętrznymi podmiotami powinna być błyskawiczna. Moduł budowania relacji w biznesie systemu Atom ERP opiera się na precyzyjnie zaprojektowanej liście kontaktów. W jednym miejscu użytkownik ma dostęp do bazy kontaktów z klientami, kooperatorami i firmami pośredniczącymi.

Poruszanie się między informacjami i wyszukiwanie jest maksymalnie ułatwione. Poszczególnych kontrahentów można znaleźć w systemie nie tylko po nazwie, ale również za pomocą tagów, daty planowanych aktywności czy po osobach odpowiedzialnych za konkretne działania. Poza ergonomicznym sortowaniem informacji zbiór odzwierciedla również prawdziwe relacje między osobami. Przykładowo, jeśli firma ma kontakt z kontrahentem poprzez określonych, odpowiedzialnych za tę komunikację pracowników, będą oni widnieli w systemie z oznaczeniem firmy, dla której pracują.

Poza adresami do kontaktu użytkownik ma błyskawiczny dostęp do wszystkich potrzebnych informacji o danym podmiocie. Może to być na przykład wartość prowizji konkretnej agencji lub oferta firmy transportowej, z którą współpracuje firma.

Pełna historia współpracy zgromadzona w jednym miejscu

Atom ERP umożliwia komunikację e-mailową i SMS z wykorzystaniem listy kontaktów - w tym grupowe wysyłanie wiadomości - które sporządzić można w oparciu o zapisane w systemie szablony.

W ramach omawianych modułów gromadzona jest pełna historia prowadzonych interesów i korespondencji z klientami. Wiadomości, podobnie jak dokumenty, notatki i inne rodzaje załączników przesyłanych w ramach danej współpracy są archiwizowane w systemie z możliwością przeglądania. Zapisywanie ważnych zdarzeń i informacji pozwala uzyskać lepszy obraz sprawy, aby podejmować właściwe decyzje.

Wygodny podział kontaktów na grupy według uznania

Szczegółowe informacje o podejmowanych współpracach zawartych w systemie, pozwala na dowolne grupowanie interesów. Istnieje możliwość na przykład utworzyć zbiór najnowszych klientów lub tych pozyskanych z polecenia, a następnie obsługiwać dane i wysyłać wiadomości w obrębie tych zamkniętych grup.

Wśród pracowników firmy można nadawać konkretne uprawnienia w systemie, a także przydzielać osoby do zadań związanych z konkretnymi klientami lub ich grupą, takich jak zaplanowane spotkanie czy konieczność wysłania odpowiedzi na wiadomość. Jednocześnie na podstawie wprowadzanych do systemu informacji i zmian statusów, automatycznie budowana jest historia aktywności użytkowników.

Moduł wsparcia sprzedaży – szczegółowe informacje o interesach i ujęcie statystyczne

Moduł sprzedaży CRM stanowi niejako uzupełnienie segmentu relacji biznesowych i pozwala na pełniejsze wykorzystanie bazy danych w kierunku działań sprzedażowych. W ramach segmentu wykorzystuje się podstawową bazę kontaktów. W panelu klienta dodatkowo zdefiniować można szczegółowe informacje, takie jak data rozpoczęcia współpracy, termin i powód jej zakończenia.

Moduł wsparcia sprzedaży CRM pomaga w analizie sposobu i jakości prowadzenia interesów. W zakresie jego możliwości leży generowanie statystyk informujących o skuteczności prowadzonych działań. Zestawienia obejmują między innymi rozkład interesów na etapy, podział obowiązków między pracowników czy wartość aktualnie prowadzonych interesów. Dane do systemu można importować z plików o rozszerzeniu .xlsx lub .csv. Istnieje również opcja eksportu informacji z Atom ERP do popularnych środowisk kalkulacyjnych.

Dodatkowe możliwości modułów dla skutecznego zarządzania biznesem

Funkcjonalność modułów można uzupełnić o segment kontroli jakości, który umożliwia tworzenie ankiet, badających na przykład stopień zadowolenia klientów, a także ocenianie kooperatorów i klientów według własnych kryteriów. Z kolei moduł zbierania dodatkowych danych użytkownika maksymalnie rozszerza możliwości bazy kontaktów – użytkownik rozbudowuje gromadzone dane o dowolne, własne pola i w łatwy sposób może nimi zarządzać.

Wysoce zaawansowana baza kontaktów wraz z szerokimi możliwościami wyszukiwania informacji to doskonałe rozwiązanie do budowania relacji biznesowych. Zbieranie danych i historii korespondencji w jednym miejscu przyspiesza podejmowanie decyzji i znacznie ułatwia planowanie działań, co przekłada się na oszczędność czasu pracy i zadowolenie kontrahentów.