Zarządzanie relacjami z klientem - CRM

Atom ERP wspiera budowanie relacji z klientami, umożliwiając przeglądanie historii współpracy i jej analizę. W systemie gromadzona jest pełna korespondencja z klientem, wraz z udostępnianymi dokumentami i załącznikami. Prowadzone interesy można organizować i nadawać im statusy, a kontrola terminów jest ułatwiona dzięki przypisywaniu zadań i korzystaniu z funkcjonalnego kalendarza. Oprogramowanie pomaga również w ocenie przebiegu współpracy z kontrahentem. Użytkownik może generować statystyki dotyczące biznesu na podstawie zgromadzonych danych. Możliwe jest również tworzenie dowolnych ankiet, na przykład w celu zbadania zadowolenia klienta z otrzymanego produktu.

Zarządzanie relacjami z klientem - CRM

Atom ERP wspiera budowanie relacji z klientami, umożliwiając przeglądanie historii współpracy i jej analizę. W systemie gromadzona jest pełna korespondencja z klientem, wraz z udostępnianymi dokumentami i załącznikami. Prowadzone interesy można organizować i nadawać im statusy, a kontrola terminów jest ułatwiona dzięki przypisywaniu zadań i korzystaniu z funkcjonalnego kalendarza. Oprogramowanie pomaga również w ocenie przebiegu współpracy z kontrahentem. Użytkownik może generować statystyki dotyczące biznesu na podstawie zgromadzonych danych. Możliwe jest również tworzenie dowolnych ankiet, na przykład w celu zbadania zadowolenia klienta z otrzymanego produktu.

Tworzenie interesów

W systemie Atom ERP użytkownik może tworzyć interesy, czyli zakładki przeznaczone dla potencjalnych relacji biznesowych firmy. Do poszczególnych interesów można przypisywać statusy, takie jak oferta, w toku, wygrany czy przegrany. Statusy można zdefiniować dowolnie, według potrzeb danego przedsiębiorstwa. Takie zarządzanie relacjami z klientem ułatwia kontrolowanie prowadzonych biznesów. System umożliwia w ten sposób analizę interesów wygranych i przegranych oraz pomaga zidentyfikować strefy działalności, które wymagają ulepszenia.

Grupowanie interesów według kampanii

W oprogramowaniu Atom ERP można w łatwy sposób porządkować relacje z klientami. Jedną z dostępnych funkcji jest tworzenie kampanii. Są to jednostki organizujące działalność firmy, grupujące zbiory interesów. Ten rodzaj podziału umożliwia jeszcze większą przejrzystość działania – biznesy grupowane są w jasny sposób, dzięki czemu wszyscy uprawnieni użytkownicy mogą z łatwością się w nich rozeznać. Pogrupowanie daje również lepsze możliwości analityczne i pomaga podejmować decyzje biznesowe.

Sprawy do zrealizowania i systemowy kalendarz

Relacje biznesowe w każdej firmie są nastawione na jak największe zadowolenie klienta. System Atom ERP pomaga osiągnąć ten cel, między innymi dlatego, że ułatwia organizację i kontrolę terminów zadań, które należy wykonać w ramach prowadzonych interesów. W oprogramowaniu można tworzyć zadania i sprawy do realizacji w danym terminie i przypisywać je do poszczególnych użytkowników. Sprawy te wyświetlane są w kalendarzu, co znacznie ułatwia kontrolę terminowości ich wykonywania. Najistotniejsze zadania można również przypinać tak, by były stale widoczne dla użytkowników.

Historia korespondencji

W zasobach systemu Atom ERP gromadzona jest pełna historia korespondencji przedsiębiorstwa z klientami. W dowolnej chwili użytkownik może przeglądać wszystkie wymieniane wiadomości, a także wyświetlać przesyłane dokumenty i inne dodawane załączniki. Zebranie takich danych w jednym miejscu ułatwia przepływ informacji, a także wspomaga podejmowanie decyzji o dalszej współpracy i planowanie kolejnych działań w zakresie danej relacji biznesowej.

Łatwa komunikacja z klientem

Jednym z najważniejszych czynników budujących relację z klientem jest sprawna komunikacja, którą ułatwia Atom ERP. Wiadomości wysyłane są bezpośrednio z systemu na drodze emailowej lub przez SMS. Dostępne w systemie narzędzia komunikacji znacznie przyspieszają wymianę informacji, ponieważ operator nie musi korzystać z zewnętrznych programów. Do korespondencji system wykorzystuje dane z rejestru kontaktów. Możliwe jest dzielenie kontrahentów na grupy według potrzeb i wysyłanie wiadomości w obrębie tych grup. Kolejnym usprawnieniem komunikacji są wiadomości wysyłane na podstawie dowolnie tworzonych szablonów.

Generowanie statystyk

Atom ERP wspiera analizę sposobu i jakości prowadzonych interesów, umożliwiając generowanie różnego rodzaju statystyk. Tworzone zestawienia obejmują na przykład rozkład współpracy na etapy, podział zadań między pracowników czy aktualną wartość zawartych z klientami umów. Pozwala to w łatwy sposób oceniać efektywność interesów i sprawdzać, czy w danym okresie spełniono założone cele. Wygenerowane dane można łatwo eksportować z systemu do popularnych programów kalkulacyjnych.

Opiniowanie za pomocą ankiet

W systemie Atom ERP użytkownicy mają możliwość tworzenia dowolnych ankiet, na przykład takich badających zadowolenie klientów ze świadczonych przez firmę usług. Kwestionariusze mogą również być przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstwa i sprawdzać ich opinię na temat danego kontrahenta. Poznanie opinii w obrębie współpracy pozwala zauważyć wszelkie nieprawidłowości i zaplanować efektywne rozwiązania, które ulepszą warunki relacji biznesowej. Kontrola współpracy na bieżąco za pomocą ankiet korzystnie wpływa na jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów.