Rejestracja czasu pracy RCP

Moduł rejestracji czasu pracy systemu Atom ERP pozwala prowadzić rozliczenia z pracownikami z uwzględnieniem rozmaitych czynników wpływających na końcową wartość wynagrodzenia. Informacje pobierane są z kart projektów i kart przepracowanych godzin do których przypisany jest pracownik. Brane pod uwagę są również wszelkie potrącenia rejestrowane na pracowniczych kontach księgowych. Ponadto, system informuje o ewentualnych nieprawidłowościach w dokumentacji czy błędnym przydzieleniu osób do zleceń. Po dokładnym obliczeniu wynagrodzenia można generować paczki przelewów, co znacznie przyspiesza realizowanie okresowych rozliczeń z pracownikami.

Rejestracja czasu pracy RCP

Moduł rejestracji czasu pracy systemu Atom ERP pozwala prowadzić rozliczenia z pracownikami z uwzględnieniem rozmaitych czynników wpływających na końcową wartość wynagrodzenia. Informacje pobierane są z kart projektów i kart przepracowanych godzin do których przypisany jest pracownik. Brane pod uwagę są również wszelkie potrącenia rejestrowane na pracowniczych kontach księgowych. Ponadto, system informuje o ewentualnych nieprawidłowościach w dokumentacji czy błędnym przydzieleniu osób do zleceń. Po dokładnym obliczeniu wynagrodzenia można generować paczki przelewów, co znacznie przyspiesza realizowanie okresowych rozliczeń z pracownikami.

Dokładne obliczanie wynagrodzeń

Rozliczenie czasu pracy odbywa się nie tylko na podstawie przydziału do danego projektu, ale z uwzględnieniem informacji z karty godzinowej. Wartości stawek pobierane są z rejestru stawek lub umów, przy czym poszczególne składowe wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie różnych kwot. Można również zaimplementować zadaniowy model rozliczeń, gdy wypłata jest należna za zrealizowane zlecenia i nie zależy od liczby godzin pracy. W module rejestracji czasu pracy można również rejestrować inne źródła przychodu, na przykład pochodzące z sezonowych prac dodatkowych. Do wynagrodzenia można także doliczyć zwrot za paliwo czy wyżywienie pracownika w delegacji.

Wykrywanie błędów w ewidencji czasu pracy

System samodzielnie wykrywa nieprawidłowości i konflikty w prowadzonej ewidencji czasu pracy, które mogą spowodować błędne obliczenie wynagrodzenia. Jeśli na przykład zdarzy się, że pracownik zostanie przypisany do dwóch zadań w tym samym czasie lub zostanie mu przydzielone zlecenie mimo zwolnienia lekarskiego czy urlopu, oprogramowanie poinformuje o błędzie. Podobnie stanie się, gdy w systemie nie znajdzie się aktualna umowa z pracownikiem, a będzie on zrekrutowany do pracy przy zleceniu.

Uwzględnianie potrąceń księgowych

We współpracy z modułem księgowym, obliczanie wynagrodzeń może dodatkowo odbywać się z uwzględnieniem potrąceń zarejestrowanych na pracowniczych kontach księgowych. Są to między innymi potrącenia komornicze, zajęcia sądowe czy rozliczenia zaliczek. Takie połączenie funkcjonalności modułów zapewnia dokładne obliczanie wysokości wypłaty dla pracownika. Oprogramowanie umożliwia prowadzenie rozliczeń w sposób indywidualnie dobrany do każdego pracownika – zawierane kontrakty mogą przewidywać różne warunki wynagrodzenia.

Tworzenie paczek przelewowych z list wypłat.

Znaczną oszczędność czasu podczas realizowania okresowych rozliczeń z pracownikami stanowi generowanie paczek przelewowych, gotowych do eksportu do banku. Na podstawie obliczonych wynagrodzeń tworzona jest lista wypłat. Następnie użytkownik może utworzyć paczkę przelewów, w której dane zostają uzupełnione automatycznie na podstawie informacji zebranych w systemie. Dzięki temu usprawnieniu zlecenia przelewów nie muszą być tworzone z osobna, a cały proces rozliczenia przebiega znacznie szybciej.