Rejestracja czasu pracy RCP

Moduł rejestracji czasu pracy systemu Atom ERP pozwala prowadzić rozliczenia z pracownikami z uwzględnieniem rozmaitych czynników wpływających na końcową wartość wynagrodzenia. Informacje pobierane są z kart projektów i kart przepracowanych godzin do których przypisany jest pracownik. Brane pod uwagę są również wszelkie potrącenia rejestrowane na pracowniczych kontach księgowych. Ponadto, system informuje o ewentualnych nieprawidłowościach w dokumentacji czy błędnym przydzieleniu osób do zleceń. Po dokładnym obliczeniu wynagrodzenia można generować paczki przelewów, co znacznie przyspiesza realizowanie okresowych rozliczeń z pracownikami.

Rejestracja czasu pracy RCP

Moduł rejestracji czasu pracy systemu Atom ERP pozwala prowadzić rozliczenia z pracownikami z uwzględnieniem rozmaitych czynników wpływających na końcową wartość wynagrodzenia. Informacje pobierane są z kart projektów i kart przepracowanych godzin do których przypisany jest pracownik. Brane pod uwagę są również wszelkie potrącenia rejestrowane na pracowniczych kontach księgowych. Ponadto, system informuje o ewentualnych nieprawidłowościach w dokumentacji czy błędnym przydzieleniu osób do zleceń. Po dokładnym obliczeniu wynagrodzenia można generować paczki przelewów, co znacznie przyspiesza realizowanie okresowych rozliczeń z pracownikami.